خانه / تجهیزات

بایگانی تجهیزات

سربند امام رضا

دسته بندی: سربند متوسط

رنگ: سبز

تعداد: 50

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

پلاک فاطمیون

دسته بندی: بزرگ

رنگ: زرد

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۳۹۶

پلاک سپاه

دسته بندی: بزرگ

رنگ: آبی

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۳۹۶

لباس نظامی خاکی

دسته بندی: صابرین

رنگ: خاکی

تعداد: 3

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

پرچم زینبیون

دسته بندی: پرچم

رنگ: زرد

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

پلاک احلی من العسل

دسته بندی: پلاک

رنگ:

تعداد: 9

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

پرچم یا قاسم بن الحسن

دسته بندی: پرچم

رنگ: سبز

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

پرچم مدافعان حرم

دسته بندی: پرچم

رنگ: زرد

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

پرچم لبیک یا خامنه ای

دسته بندی: پرچم

رنگ: سبز

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سربند یا ابوالفضل العباس

دسته بندی: سربند

رنگ: قرمز

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند جوان انقلابی

دسته بندی: سربند

رنگ: قرمز

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند لبیک یا خامنه ای

دسته بندی: سربند

رنگ: زرد

تعداد: 15

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند مدافعان حریم عقیله العربیم

دسته بندی: سربند

رنگ: زرد

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند من انقلابی ام

دسته بندی: سربند

رنگ: سفید

تعداد: 25

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند یا حسین

دسته بندی: سربند

رنگ: سیاه

تعداد: 7

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند یا زهرا

دسته بندی: سربند

رنگ: سبز

تعداد: 16

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

سربند کلناعباسک یا زینب

دسته بندی: سربند

رنگ: زرد

تعداد: 5

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

لباس نظامی

دسته بندی: شلوار

رنگ: لجنی

تعداد: 7

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

شلوار نظامی

دسته بندی: شلوار

رنگ: خاکی

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

شلوار نظامی

دسته بندی: شلوار

رنگ: مایل به سبز

تعداد: 2

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

پلاک مدافعان حرم(جدید)

دسته بندی: پلاک

رنگ:

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

پلاک حذب الله(جدید)

دسته بندی: پلاک

رنگ: زرد

تعداد: 1

وضعیت: موجود

تاریخ بروزرسانی: ۱ مرداد ۱۳۹۶