خانه / تاریخچه اجراصفحه 3

بایگانی تاریخچه اجرا

جشن امامت حضرت مهدی - بشرویه 1393 (39)

مناسبت: جشن امامت حضرت مهدی

نهاد برگزاری: مسجد المهدی

تاریخ اجرا: 1393/10/11

مکان اجرا: مسجد المهدی

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

سوگواره اربعین حسینی - بشرویه 1393 (37)

مناسبت: سوگواره اربعین حسینی

نهاد برگزاری: هیئت قاسمیه

تاریخ اجرا: 1393/09/21

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

همایش کتاب و کتاب خوانی - بشرویه 1393 (36)

LOGO

مناسبت: همایش کتاب و کتاب خوانی

نهاد برگزاری: کتابخانه عمومی

تاریخ اجرا: 1393/08/01

مکان اجرا: سالن مفتح

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

یادواره شهدا هفته دفاع مقدس - رقه 1393 (35)

مناسبت: یادواره شهدا هفته دفاع مقدس

نهاد برگزاری: پایگاه بسیج

تاریخ اجرا: 1393/07/06

مکان اجرا: مسجد

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام رضا - بشرویه 1393 (33)

LOGO

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: دبیرستان امام رضا

تاریخ اجرا: 1393/06/15

مکان اجرا: دبیرستان امام رضا

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ولادت امام زمان - بشرویه 1393 (31)

LOGO

مناسبت: ولادت امام زمان

نهاد برگزاری: هیئت صاحب الزمانی (مهدیه)

تاریخ اجرا: 1393/03/23

مکان اجرا: هیئت صاحب الزمانی (مهدیه)

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام جواد - بشرویه 1393 (30)

مناسبت: ولادت امام جواد

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: 1393/02/20

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت علی اصغر - بشرویه 1393 (29)

مناسبت: ولادت حضرت علی اصغر

نهاد برگزاری: هیئت حضرت علی اصغر

تاریخ اجرا: 1393/02/19

مکان اجرا: مسجد حضرت امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت زهرا - بشرویه 1393 (28)

مناسبت: ولادت حضرت زهرا

نهاد برگزاری: هیئت سادات الحسینی (فاطمیه)

تاریخ اجرا: 1393/01/31

مکان اجرا: هیئت سادات الحسینی (فاطمیه)

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

میهمانی لاله ها - بشرویه 1392 (27)

مناسبت: میهمانی لاله ها

نهاد برگزاری: اداره بنیاد شهید

تاریخ اجرا: 1392/11/17

مکان اجرا: گلزار شهدا

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

همایش قرآنی دهه فجر - بشرویه 1392 (26)

مناسبت: همایش قرآنی دهه فجر

نهاد برگزاری: کانون نورالثقلین

تاریخ اجرا: 1392/11/16

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

یادواره شهدا پایگاه امام علی - بشرویه 1392 (25)

مناسبت: یادواره شهدا پایگاه امام علی

نهاد برگزاری: پایگاه امام علی

تاریخ اجرا: 1392/11/15

مکان اجرا: مسجد حضرت امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام صادق - بشرویه 1392 (24)

LOGO

مناسبت: ولادت امام صادق

نهاد برگزاری: مسجد حضرت موسی ابن جعفر

تاریخ اجرا: 1392/10/29

مکان اجرا: مسجد حضرت موسی ابن جعفر

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت پیامبر اکرم - بشرویه 1392 (23)

LOGO

مناسبت: ولادت پیامبر اکرم

نهاد برگزاری: مسجدالرسول

تاریخ اجرا: 1392/10/28

مکان اجرا: مسجدالرسول

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

سوگواره اربعین حسینی - بشرویه 1392 (22)

مناسبت: سوگواره اربعین حسینی

نهاد برگزاری: هیئت قاسمیه

تاریخ اجرا: 1392/10/01

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

عید غدیر خم - بشرویه 1392 (20)

مناسبت: عید غدیر خم

نهاد برگزاری: مسجد حضرت امیرالمومنین

تاریخ اجرا: 1392/08/01

مکان اجرا: مسجد حضرت امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ولادت امام رضا - بشرویه 1392 (15)

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: کانون نورالثقلین

تاریخ اجرا: 1392/06/24

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ولادت امام حسن - بشرویه 1392 (10)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: جشن مردمی

تاریخ اجرا: 1392/05/01

مکان اجرا: جشن خیابانی پارک گلستان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ولادت امام حسن - بشرویه 1392 (9)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ اجرا: 1392/05/01

مکان اجرا: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ولادت حضرت قاسم - بشرویه 1392 (8)

مناسبت: ولادت حضرت قاسم

نهاد برگزاری: هیئت قاسمیه

تاریخ اجرا: 1392/04/23

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت رقیه - بشرویه 1392 (7)

LOGO

مناسبت: ولادت حضرت رقیه

نهاد برگزاری: جشن مردمی

تاریخ اجرا: 1392/04/06

مکان اجرا: جشن خیابانی میدان شهدا

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام زمان - بشرویه 1392 (5)

مناسبت: ولادت امام زمان

نهاد برگزاری: هیئت صاحب الزمانی (مهدیه)

تاریخ اجرا: 1392/04/02

مکان اجرا: هیئت صاحب الزمانی (مهدیه)

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶