خانه / تاریخچه اجراصفحه 4

بایگانی تاریخچه اجرا

ولادت امام سجاد - بشرویه 1392 (4)

LOGO

مناسبت: ولادت امام سجاد

نهاد برگزاری: هیئت انصارالحسین

تاریخ اجرا: 1392/03/23

مکان اجرا: هیئت انصارالحسین

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت ابوالفضل - بشرویه 1392 (3)

LOGO

مناسبت: ولادت حضرت ابوالفضل

نهاد برگزاری: حسینیه حاج علی اشرف

تاریخ اجرا: 1392/03/22

مکان اجرا: حسینیه حاج علی اشرف

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسین - بشرویه 1392 (2)

LOGO

مناسبت: ولادت امام حسین

نهاد برگزاری: هیئت ابوالفضلی (عباسیه)

تاریخ اجرا: 1392/03/21

مکان اجرا: هیئت ابوالفضلی (عباسیه)

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶

ولادت امام جواد - بشرویه 1392 (1)

مناسبت: ولادت امام جواد

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: 1392/02/30

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۶