خانه / تاریخچه اجرا 2

بایگانی تاریخچه اجرا 2

یادبود شهدای فصل - (40)

مناسبت: یادبود شهدای فصل

نهاد برگزاری: هیئت رزمندگان اسلام

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1396/11/12

مکان اجرا: مزار شهدا

تاریخ بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

امامت حضرت مهدی ۹۶ - (39)

مناسبت: امامت حضرت مهدی

نهاد برگزاری: مسجد المهدی

تاریخ اجرا: سه شنبه 1396/09/07

مکان اجرا: مسجد المهدی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۹۶ - (38)

مناسبت: اربعین حسینی

نهاد برگزاری: قاسمیه

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1396/08/17

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۹۶ - (37)

مناسبت: اربعین حسینی

نهاد برگزاری: قاسمیه

تاریخ اجرا: چهارشنبه 1396/08/17

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

سوگواره احلی من العسل ۹۶ - (36)

مناسبت: سوگواره احلی من العسل

نهاد برگزاری: قاسمیه

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1396/07/06

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

عید غدیر ۹۶ - (35)

مناسبت: عید غدیر

نهاد برگزاری: جشن خیابانی بلوار خلیج فارس

تاریخ اجرا: شنبه 1396/06/18

مکان اجرا: جشن خیابانی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

عید غدیر ۹۶ - (34)

مناسبت: عید غدیر

نهاد برگزاری: مسجد حضرت امیر المومنین

تاریخ اجرا: جمعه 1396/06/17

مکان اجرا: مسجد حضرت امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

عید غدیر ۹۶ - (33)

مناسبت: عید غدیر

نهاد برگزاری: فاطمیه

تاریخ اجرا: جمعه 1396/06/17

مکان اجرا: فاطمیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام رضا ۹۶ - (32)

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: هیئت ثامن الحجج

تاریخ اجرا: جمعه 1396/05/13

مکان اجرا: هیئت ثامن الحجج

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام رضا ۹۶ - (31)

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: مدرسه امام رضا

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1396/05/12

مکان اجرا: مدرسه امام رضا

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت معصومه ۹۶ - (30)

مناسبت: ولادت حضرت معصومه

نهاد برگزاری: کوثر ولایت

تاریخ اجرا: سه شنبه 1396/05/03

مکان اجرا: گلزار شهدا

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسن ۹۶ - (29)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: جشن مردمی

تاریخ اجرا: شنبه 1396/02/20

مکان اجرا: پارگ گلستان

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسن ۹۶ - (28)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ اجرا: شنبه 1396/02/20

مکان اجرا: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

مبعث پیامبر ۹۶ - (27)

مناسبت: مبعث پیامبر

نهاد برگزاری: سرای سرکه

تاریخ اجرا: سه شنبه 1396/02/05

مکان اجرا: سرای سرکه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

مبعث پیامبر ۹۶ - (26)

LOGO

مناسبت: مبعث پیامبر

نهاد برگزاری: مسجدالرسول

تاریخ اجرا: دوشنبه 1396/02/04

مکان اجرا: مسجدالرسول

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

سوگواره حضرت زینب ۹۶ - (25)

مناسبت: سوگواره حضرت زینب

نهاد برگزاری: کوثر ولایت

تاریخ اجرا: جمعه 1396/01/25

مکان اجرا: سالن نمایشگاه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

سوگواره حضرت زینب ۹۶ - (24)

مناسبت: سوگواره حضرت زینب

نهاد برگزاری: کوثر ولایت

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1396/01/24

مکان اجرا: سالن نمایشگاه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام جواد ۹۶ - (23)

مناسبت: ولادت امام جواد

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: شنبه 1396/01/19

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام جواد ۹۶ - (22)

مناسبت: ولادت امام جواد

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: شنبه 1396/01/19

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام جواد ۹۶ - (21)

LOGO

مناسبت: ولادت امام جواد

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: جمعه 1396/01/18

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت علی اصغر ۹۶ - (20)

مناسبت: ولادت حضرت علی اصغر

نهاد برگزاری: مسجد امیرالمومنین

تاریخ اجرا: جمعه 1396/01/18

مکان اجرا: مسجد امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت زهرا ۹۵ - (19)

مناسبت: ولادت حضرت زهرا

نهاد برگزاری: فاطمیه

تاریخ اجرا: یک شنبه 1395/12/29

مکان اجرا: فاطمیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶