خانه / تاریخچه اجرا 2صفحه 2

بایگانی تاریخچه اجرا 2

ولادت حضرت زینب ۹۵ - (18)

مناسبت: ولادت حضرت زینب

نهاد برگزاری: زینبیه

تاریخ اجرا: جمعه 1395/11/15

مکان اجرا: زینبیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

همایش کنفوکاران ۹۵ - (17)

مناسبت: همایش کنفوکاران

نهاد برگزاری: مسئولین ورزش

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1395/11/14

مکان اجرا: سالن بشارت

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

میهمانی لاله ها ۹۵ - (16)

مناسبت: میهمانی لاله ها

نهاد برگزاری: اداره بنیاد شهید

تاریخ اجرا: پنج شنبه 1395/11/14

مکان اجرا: گلزار شهدا

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام صادق و پیامبر ۹۵ - (15)

مناسبت: ولادت امام صادق و پیامبر

نهاد برگزاری: مسجد موسی بن جعفر

تاریخ اجرا: یک شنبه 1395/09/28

مکان اجرا: مسجد موسی بن جعفر

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام صادق و پیامبر ۹۵ - (14)

مناسبت: ولادت امام صادق و پیامبر

نهاد برگزاری: مسجدالرسول

تاریخ اجرا: شنبه 1395/09/27

مکان اجرا: مسجدالرسول

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام صادق و پیامبر ۹۵ - (13)

مناسبت: ولادت امام صادق و پیامبر

نهاد برگزاری: مسجد جامع

تاریخ اجرا: شنبه 1395/09/27

مکان اجرا: مسجد جامع

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

امامت حضرت مهدی ۹۵ - (12)

مناسبت: امامت حضرت مهدی

نهاد برگزاری: مسجد المهدی

تاریخ اجرا: جمعه 1395/09/19

مکان اجرا: مسجد المهدی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۹۵ - (11)

مناسبت: اربعین حسینی

نهاد برگزاری: هیئت قاسمیه

تاریخ اجرا: دوشنبه 1395/09/01

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

اربعین حسینی ۹۵ - (10)

مناسبت: اربعین حسینی

نهاد برگزاری: هیئت قاسمیه

تاریخ اجرا: یکشنبه 1395/08/30

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

عید غدیر ۹۵ - (9)

مناسبت: عید غدیر

نهاد برگزاری: جشن مردمی

تاریخ اجرا: دوشنبه 1395/06/29

مکان اجرا: بلوار خلیج فارس

تاریخ بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

عید غدیر ۹۵ - (8)

مناسبت: عید غدیر

نهاد برگزاری: مسجد امیرالمومنین

تاریخ اجرا: دوشنبه 1395/06/29

مکان اجرا: مسجد امیرالمومنین

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

عیدغدیر ۹۵ - (7)

مناسبت: عیدغدیر

نهاد برگزاری: مسجد نخل

تاریخ اجرا: دوشنبه 1395/06/29

مکان اجرا: مسجد نخل

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام رضا ۹۵ - (6)

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ اجرا: دو شنبه 1395/05/25

مکان اجرا: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام رضا ۹۵ - (5)

مناسبت: ولادت امام رضا

نهاد برگزاری: مسجد الرضا

تاریخ اجرا: یک شنبه 1395/05/24

مکان اجرا: مسجدالرضا

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسن ۹۵ - (4)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: جشن مردمی

تاریخ اجرا: سه شنبه 1395/04/01

مکان اجرا: جشن مردمی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسن ۹۵ - (3)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: مسجد امام حسن مجتبی

تاریخ اجرا: سه شنبه 1395/04/01

مکان اجرا: مسجد امام حسن مجتبی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت امام حسن ۹۵ - (2)

مناسبت: ولادت امام حسن

نهاد برگزاری: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ اجرا: دوشنبه 1395/03/31

مکان اجرا: هیئت امام حسن مجتبی

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶

ولادت حضرت قاسم ۹۵ - (1)

مناسبت: ولادت حضرت قاسم

نهاد برگزاری: جوادیه

تاریخ اجرا: شنبه 1395/03/22

مکان اجرا: جوادیه

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶